Direct naar inhoud

Handel en investeringen

Liberalisering van handel en investeringen wordt gezien als belangrijke instrument voor ontwikkelingsbeleid. In de praktijk, zijn internationale handel en investeringsverdragen echter vooral gericht op het veiligstellen van de winsten van het bedrijfsleven en buitenlandse investeerders. Regelgeving die de burgers beschermt (zoals vakbondsrechten, milieueisen en voedselveiligheidsnormen) worden gezien als handelsbelemmering. Veel handels- en investeringsverdragen bevatten arbitrage clausules die het mogelijk maken om beleid van regeringen aan te klagen omdat het handelsbelemmerend zou zijn: gezondheidswaarschuwingen op sigaretten, een verbod op open-pit mining, plannen om het gebruik van kolen uit te faseren- allemaal voorbeelden van beleid dat dreigde te worden aangeklaagd. Transparantie en democratie ontbreken bij belangrijker beslissingen rondom handels- en investeringsverdragen. Onderhandelingen worden achter gesloten deuren gevoerd en handelsgeschillen worden behandeld door particuliere instanties, in plaats van gewone rechtbanken. SOMO onderzoekt een breed scala van handel- en investeringsmechanismen. We analyseren hun impact op de samenleving en op duurzame ontwikkeling. Ook bekijken we hun gevolgen voor financiële en andere regulerende raamwerken. We pleiten voor een modern handels- en investeringsbeleid, dat tegelijkertijd bijdraagt aan sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en rechtvaardige economische ontwikkeling. Ook beïnvloeden we het maatschappelijk debat rond geplande handelsovereenkomsten die hier niet aan bijdragen, zoals TTIP, CETA en TISA.

Overzicht van artikelen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.