Direct naar inhoud

Online lancering publicatie ‘Handel Anders’

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Op donderdag 12 november om 16:00 uur publiceert de coalitie ‘Handel Anders’(opens in new window) (waar SOMO deel van uitmaakt) een plan voor een alternatief handelsbeleid. De lancering van het onderzoek vindt plaats in Nieuwspoort en is online te volgen.

Handel Anders!

Een panel van professionals, waaronder  Jan Pronk (voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking), Tuur Elzinga (vice voorzitter FNV), Daniëlle Hirsch (directeur BothENDS) en Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument) bespreekt de voorgestelde maatregelen. Ook woordvoerders handel uit de Tweede Kamer doen mee. Het gesprek wordt geleid door Natasja van den Berg.

Zicht op Youtube. Opens in a new window

Programma

16.00 – Openingswoord moderator Natasja van den Berg

16.05 – Reactie Jan Pronk (voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking)

16.15 – Panel: Tuur Elzinga (FNV), Danielle Hirsch (BothENDS) en Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument)

16.40 – Woordvoerders Handel Tweede Kamer

16.55 – Reactie panel op Kamerleden

17.05 – Vragen van journalisten

17.25 – Slotwoord Sara Murawski (Handel Anders! coalitie)

Een ander handelbeleid is mogelijk

Nu CETA dreigt te worden weggestemd in Nederland en er groot verzet is tegen het EU-Mercososur akkoord, is volgens de coalitie Handel Anders! een alternatief handelsbeleid nodig. Hierin leggen nieuwe multilaterale handelsregels het fundament voor een mondialisering waarin de rechten van mens, dier en milieu, werknemers, kleine bedrijven en boeren familiebedrijven zwaarder wegen dan de belangen van multinationals. Ook krijgen ontwikkelingslanden in het voorstel de ruimte om hun economie naar eigen inzicht te ontwikkelen.

Uit de publicatie van de Handel Anders! coalitie blijkt dat dit wel degelijk mogelijk is wanneer er hervormingen worden doorgevoerd binnen Europese beleid op het gebied van handel, landbouw, klimaat en diensten.  Zo zou de Europese Unie het voortouw moeten nemen door het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken met een pakket aan maatregelen. Dat kan onder meer door het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en het invoeren van CO2-heffingen. Eerlijke handel moet leiden tot een gelijk speelveld, zodat schendingen van arbeidsrechten niet tot concurrentievoordelen leiden. Wat landbouw betreft worden voorstellen gedaan die leiden tot eerlijke prijzen aan boeren en consumenten, zoals productiebeheersing in de akkerbouw en veehouderij, marktbescherming en het aanpakken van de marktmacht van industrie en (detail)handel.  Ook zouden landen meer rechten moeten krijgen om invloed uit te oefenen op kapitaalstromen en het beschermen van publieke diensten.

Daarnaast pleit de coalitie ervoor dat VN-organisaties het voortouw nemen voor een fundamentele hervorming van de wereldhandelsorganisatie (WTO) tot een internationale organisatie voor eerlijke handel. In dit drastisch hervormde handelssysteem is een prominente rol weggelegd voor de VN-handelsorganisatie UNCTAD, die handel bevordert vanuit een ontwikkelingsperspectief. Ook krijgt de aan de VN verbonden ILO, de internationale arbeidsorganisatie, meer bevoegdheden in de besluitvorming over mondiale handelsregels.

Handel Anders!

Handel Anders! is een coalitie van vakbonden, voedselproducenten, ondernemers, betrokken burgers en organisaties die actief zijn op het gebied van milieu, consumptie, ontwikkeling en onderzoek. Gezamenlijk streven we naar duurzame en eerlijke handel. In deze publicatie hebben we onze ideeën op een rij gezet over hoe een rechtvaardig en milieuvriendelijk handelsbeleid eruit zou kunnen zien, en welke maatregelen moeten worden ingevoerd om dit te bereiken. Handel Anders bestaat uit de volgende organisaties: Both ENDS, FNV, Foodwatch, Milieudefensie, de Nederland Akkerbouw Vakbond, Platform Aarde Boer Consument, SOMO en TNI.

Meer informatie nodig?

Partners

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.