Foto:Frank de Ruiter

Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) is een kritisch, onafhankelijk kenniscentrum, zonder winstoogmerk, gericht op multinationals.

SOMO onderzoekt sinds 1973 op eigen initiatief multinationals en de gevolgen van hun activiteiten op mens en milieu. We verlenen ook diensten op maat (onderzoek, advies en training) aan maatschappelijke organisaties. Daarnaast proberen we samenwerking te bevorderen binnen ons wereldwijde netwerk van maatschappelijke organisaties en instellingen. Op deze drie manieren dragen we bij aan sociale, ecologische en economische duurzaamheid.

SOMO’s onderzoek

We doen onderzoek naar, ontwikkelen strategieën voor en lobbyen op verschillende onderwerpen die wij essentieel vinden voor sociale en duurzame verandering. Dit doen we vanuit vier inhoudelijke programmateams:

Daarnaast werken we aan het tegengaan van schadelijke bedrijfsstrategiëen in het Mind the Gap project.

SOMO’s diensten

We verlenen diensten op maat aan maatschappelijke organisaties en (semi-) publieke instellingen. We bieden bedrijfsgerelateerd onderzoek, training en advies aan waarmee onze klanten meer invloed kunnen uitoefenen op bedrijven en overheden. Zo dragen we bij aan het succes van publiekscampagnes, debatten en partnerschappen met bedrijven.

SOMO’s netwerk

We hebben een groot wereldwijd netwerk: We nemen actief deel aan tientallen mondiale netwerken en coördineren verschillende netwerken waaronder het OECD Watch network, het Good Electronics Network en de Nederlandse netwerken LobbyWatch, Tax Justice NL en het MVO-Platform.

Meer lezen