Foto:Frank de Ruiter

SOMO onderzoekt multinationals. Onafhankelijk, feitelijk, kritisch en met een duidelijk doel: een eerlijke en duurzame wereld, waarin publieke belangen zwaarder wegen dan belangen van bedrijven. We doen actiegericht onderzoek en leggen zo de invloed en de ongekende macht van multinationals bloot. Samen met honderden organisaties wereldwijd, zorgen we ervoor dat onze kennis daar terechtkomt waar die het verschil maakt: in fabrieken of bestuurskamers, in sloppenwijken of rechtszalen, bij maatschappelijke organisaties of politici.

SOMO’s onderzoek

We doen onderzoek naar, ontwikkelen strategieën voor en lobbyen op verschillende onderwerpen die wij essentieel vinden voor sociale en duurzame verandering. Dit doen we vanuit vier inhoudelijke programmateams:

Daarnaast werken we aan het tegengaan van schadelijke bedrijfsstrategiëen in het Mind the Gap project.

SOMO’s diensten

We verlenen diensten op maat aan maatschappelijke organisaties en (semi-) publieke instellingen. We bieden bedrijfsgerelateerd onderzoek, training en advies aan waarmee onze klanten meer invloed kunnen uitoefenen op bedrijven en overheden. Zo dragen we bij aan het succes van publiekscampagnes, debatten en partnerschappen met bedrijven.

SOMO’s netwerk

We hebben een groot wereldwijd netwerk: We nemen actief deel aan tientallen mondiale netwerken en coördineren verschillende netwerken waaronder het OECD Watch network, het Good Electronics Network en de Nederlandse netwerken LobbyWatch, Tax Justice NL en het MVO-Platform.

Meer lezen