Direct naar inhoud
Marjory Haringa

Onze koers

Bij SOMO streven we ernaar onze interne structuren af te stemmen op onze fundamentele principes. We zijn er trots op een niet-hiërarchische organisatie te zijn, waar gezamenlijke besluitvorming vorm geeft aan onze strategische richting.

In 2021 zijn we begonnen met het creëren van een uitgebreide vijfjarige operationele strategie om ervoor te zorgen dat onze organisatorische groei naadloos aansluit op onze kernstrategieën. We hebben ervoor gezorgd dat elk teamlid een stem had in dit proces.

Onze strategie omschrijft vier hoofdprioriteiten die door het hele personeel werden goedgekeurd:

In de tweede helft van 2022 hebben we onze structuur en verantwoordelijkheden grondig herzien, wat heeft geleid tot het invoeren van nieuwe functies en wijzigingen in de samenstellingen van teams.

De aanpassingen verduidelijkten de mandaten van het personeel en de teams, terwijl onze niet-hiërarchische ethos behouden bleef. De nadruk bleef liggen op verantwoordelijkheden gebaseerd op functie, in plaats van een starre hiërarchie

SOMO Gedragscode

We streven ernaar een voorbeeldige werkgever en een betrouwbare medewerker te zijn. Als onderzoeksgeoriënteerde organisatie is het onze eerste verplichting om te zorgen voor verantwoording in onderzoek en netwerkgerelateerde activiteiten. Als waakzame entiteit dragen we de verantwoordelijkheid om schade te voorkomen.

Onze Gedragscode en Klachtenprocedure belichamen dit principe. In 2022 hebben we onze Gedragscode herzien. In 2023 werd al het personeel gevraagd de Code te onderschrijven, wat een voortdurend streven markeert om de waarden van SOMO stevig te verankeren in onze werkcultuur en werkwijzen, terwijl onze organisatie groeit.

In overeenstemming met ons integriteitskader, zoals uiteengezet in ons integriteitsbeleid, hebben we een rapport ontvangen van een externe vertrouwenspersoon. Dit rapport gaf aan dat er in 2022 twee gevallen door medewerkers aan de vertrouwenspersoon waren gemeld. Ons Management Team ging in gesprek met de adviseur om verbeterpunten vast te stellen, die uitmondden in maatregelen om het welzijn en de veiligheid op de werkplek te verbeteren. Deze initiatieven omvatten training in geweldloze communicatie en diepgaande democratische benaderingen op de werkplek. We hebben ook een proces in gang gezet om de jaarlijkse prestatiebeoordelingen en feedbackmechanismen te verbeteren.

Aandacht voor het welzijn van medewerkers

Onze toewijding geldt ook voor het aanpakken van stress op de werkplek, het waarborgen van de veiligheid van medewerkers en het stimuleren van welzijn. In 2022 hebben we vernieuwde projectplanningsprocedures geïntroduceerd om ons werk strategischer af te stemmen en overmatige werkdruk voor individuele medewerkers te voorkomen.

Ondersteund door de onlangs opgerichte Project Management Unit, evalueert de leiding van SOMO de verwachte werklast en werkt samen met teamleden om aan het begin van elk jaar haalbare verplichtingen te definiëren. Dit proces wordt regelmatig geëvalueerd.

In 2022 zijn we ook met tijdelijke medewerkers in specifieke projectgebieden gaan werken, om een efficiënte levering te garanderen en stressgerelateerde ziekten als gevolg van te hoge werkeisen te beperken.

Streven naar duurzaamheid

In ons streven naar duurzaamheid kiezen we zorgvuldig leveranciers en dienstverleners die zich houden aan de meest duurzame praktijken. Waar mogelijk geven we de voorkeur aan fairtrade, milieuvriendelijke, biologische, gerecyclede en tweedehands artikelen.

Ons reisbeleid is geworteld in milieubewustzijn en duurzaamheid. Woon-werkverkeer met het openbaar vervoer wordt vergoed voor medewerkers van SOMO. Voor werkgerelateerde reizen ontmoedigen we vliegreizen binnen een straal van 700 kilometer rond Amsterdam, vanwege de zorgen over klimaatverandering.

In 2023 zijn we opnieuw gecertificeerd voor twee vooraanstaande kwaliteitscertificaten:

het Nederlandse Partos 9001:2015-certificaat – een gespecialiseerde toepassing van de ISO 9001:2015-norm voor de ontwikkelingssector.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.