Direct naar inhoud

Raad van Toezicht

Lidmaatschap Raad van Toezicht

In 2023 bestond de Raad van Toezicht van SOMO uit de volgende personen:

In de samenstelling van de Raad van Commissarissen van SOMO vonden in 2022 verschillende wijzigingen plaats. Ronald Messelink (voorzitter) is in juli afgetreden en Jasper Teulings (lid) in november. Hun deskundige ondersteuning en doordachte inzichten, evenals hun inzet en passie voor de missie van SOMO, zijn van onschatbare waarde geweest voor de ontwikkeling en successen van de organisatie, en in het bijzonder voor de overgangsperiode van 2020 tot 2022.

Ronald Messelink is als voorzitter van de Raad van Toezicht opgevolgd door Angela Wigger. In april 2022 traden Claire Fernandez en Radboud van Delft toe tot de Raad van Toezicht met hun belangrijke expertise op het gebied van organisatorisch en financieel management.

In maart 2023 benoemde SOMO Fernanda Hopenhaym tot lid van de Raad van Toezicht. Fernanda Hopenhaym is Co-Executive Director van het Project on Organizing, Development, Education and Research (PODER(opens in new window) ), een organisatie in Latijns-Amerika die zich inzet voor corporate accountability.

De Raad van Commissarissen bedankt de aftredende leden, Ronald Messelink en Jasper Teulings, voor de vele jaren van toegewijde dienst en voor hun wijsheid, strategische inzichten en tijdsbesteding, en heet de nieuwe leden van harte welkom.

Bestuursvergaderingen

De Raad van Toezicht hield in 2023 regelmatig vergaderingen, waaronder personeelsbijeenkomsten met presentaties over lopend onderzoek. In 2023 stonden het vergroten van de veerkracht van de organisatorische, financiële en personele capaciteit van SOMO en het beoordelen van risico’s centraal.

De Raad van Toezicht fungeerde ook als klankbord voor het bestuur bij de afronding van het overgangsproces dat in 2020 van start ging. Hij gaf advies en begeleiding bij de toepassing van de statuten van SOMO op deze overgang, en bij het ontwikkelen van een operationele strategie en het waarborgen van de financiële kracht.

Leden van de Raad van Toezicht boden ook specifieke ondersteuning bij de werving van interim capaciteit voor financieel management, zodat het managementteam van SOMO de ruimte had om de behoeften van het personeel aan ondersteunende diensten te herzien. De Raad van Toezicht is zeer tevreden over het bestuur en het managementteam, dat erin is geslaagd de continuïteitsreserves weer op te bouwen en de diversiteit aan financieringsbronnen te vergroten.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.