Direct naar inhoud

Deel info (Publeaks)

Publeaks is een online systeem waarmee veilig en anoniem maatschappelijke misstanden aangekaart kunnen worden bij landelijke of lokale mediaorganisaties.

Deel belangrijke informatie met ons op een veilige manier!

Relevant materiaal wordt anoniem geupload en technisch onherleidbaar doorgestuurd naar de journalisten en onderzoekers. Mediaorganisaties die meer willen weten voor ze verder onderzoek gaan doen, kunnen anoniem contact zoeken met de klokkenluider en daarna besluiten tot nader onderzoek, of publicaties. SOMO hoopt dat klokkenluiders via SOMO Publeaks(opens in new window) belangrijke informatie met haar gaan delen, om zo haar onderzoek te verdiepen. Eind november 2014 heeft SOMO zich aangesloten bij Publeaks.

publeaks2

 

Veilig lekken via SOMO Publeaks

Bij gevoelige en controversiële informatie kan het van groot belang zijn dat organisaties of individuen veilig en anoniem aan de bel kunnen trekken. SOMO ontvangt met enige regelmaat vertrouwelijke documenten van mensen die anoniem willen blijven, maar had tot nog toe niet de faciliteiten om de bronnen optimaal te beschermen. Publeaks is met zijn ver ontwikkelde technologie, hoge bescherming van bronnen en goede voorlichting over risico’s, een bruikbare tool om veilig en verantwoord inside-informatie te lekken naar SOMO en vooraanstaande persorganisaties.

Alle mediaorganisaties die lid zijn van Publeaks onderschrijven de ‘code van Bordeaux’, een journalistieke werkwijze die ook in lijn is met de code of conduct voor onderzoek van SOMO. Er wordt op een eerlijke manier met informatie omgegaan en beschuldigingen zullen niet zomaar worden gepubliceerd. Nader, diepgaand onderzoek naar meerdere bronnen staat centraal. Bij beschuldigingen wordt wederhoor toegepast.

Inside-informatie

SOMO wil met dit lidmaatschap dat mensen die informatie hebben over maatschappelijke misstanden dit op een beveiligde manier aan de kaak gaan stellen. Zo kan inside-informatie over productieketens en -schakels SOMO helpen om verbanden te leggen tussen bijvoorbeeld mensenrechtenschendingen in fabrieken en de merken die afnemen bij deze fabrieken. Kennis van anonieme partijen kan helpen bij het indienen van klachten bij overheden, of om het maatschappelijk debat te stimuleren over handels- en investeringsverdragen. Dit helpt onderzoekers en journalisten hun werk goed te doen, wat een belangrijke voorwaarde is voor het stimuleren en onderhouden van democratische ontwikkeling.

Informatie anoniem delen met SOMO

Ga naar SOMO Publeaks(opens in new window)

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.