Direct naar inhoud

Waken over de elektronica industrie

De elektronische industrie is een van ‘s werelds grootste en snelst groeiende bedrijfstakken. Miljoenen werknemers produceren de elektronische apparaten en gadgets waar we elke dag op vertrouwen. Maar de snelle groei van de sector heeft een grote impact op mens en milieu.

SOMO helpt initiatieven te ontwikkelen die de problemen in de toeleveringsketens voor elektronica direct aanpakken.

De fundamentele rechten van arbeiders worden op grote schaal geschonden. Miljoenen mensen werken onder gevaarlijke en giftige omstandigheden – resulterend in slechte levenskwaliteit, verwondingen en zelfs de dood. De exponentiële groei van de elektronicasector betekent is ook fnuikend voor het milieu door de toenemende vraag naar onontgonnen grondstoffen.

SOMO roept op tot de implementatie van hoge sociale en milieunormen tijdens de productie van elektronica en de inkoop van grondstoffen. We coördineren het Good Electronics-netwerk (opens in new window) en waren een van de initiatiefnemers van Electronics Watch(opens in new window) – een onafhankelijke waakhond die zich wereldwijd inzet voor respect voor arbeidersrechten in de elektronica-industrie. We houden ook de expansie van de elektrische auto-industrie nauwlettend in de gaten, en de daarbij gepaard gaande uitdagingen op het gebied van mensenrechten en milieu.

Uitgelichte publicaties

Mensenrechtenschendingen in de elektronicasector aanpakken

De elektronica-industrie staat bekend om haar grote uitdagingen op het gebied van mensenrechten en milieu in haar toeleveringsketen en gebruikscyclus. Mijnbouw en verwerking van grondstoffen en afval eroderen en beschadigen ecosystemen, wat leidt tot vervuiling van water, bodem en lucht. Ook de sociale gevolgen van mijnbouw en de fabrieksproductie van elektronische apparaten zijn alarmerend.

Ernstige mensenrechtenschendingen zijn gedocumenteerd in de contractproductiesector. Contractfabrikanten zijn multinationals die miljoenen arbeiders in dienst hebben. Ze werken met lage marges en zijn sterk afhankelijk van hun afnemers, waardoor ze vaak gedwongen worden om slechte voorwaarden te accepteren. Dit heeft een enorme impact op de arbeidsomstandigheden van hun werknemers.

Mijnwerkers en arbeiders hebben recht op een eerlijk loon en veilige werkomstandigheden. We roepen op tot het opschalen van initiatieven die de omstandigheden ter plaatse verbeteren, evenals de bestaansmiddelen van arbeiders en hun gemeenschappen.

Verplichte zorg voor mensenrechten

Bedrijven zijn verplicht om de mensenrechten op al hun bedrijfslocaties te respecteren. Schendingen van mensenrechten en milieuschade door bedrijfsactiviteiten komen echter nog steeds op grote schaal voor. Wereldwijd ondervinden mensen ondervinden aanzienlijke problemen om ervoor te zorgen dat hun rechten worden geëerbiedigd en om verhaal te halen voor wanpraktijken die verband houden met bedrijfsactiviteiten.

Lithium-ion batterijen: uitdagingen in de elektrische auto-industrie

De transportsector was in 2019 verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot. Elektrische voertuigen spelen daarom een cruciale rol in de energietransitie. De stijgende vraag naar batterijen voor deze voertuigen heeft echter ernstige sociale en milieugevolgen en doet twijfels rijzen over de echte duurzaamheid van elektrische auto’s.

Lithium-ion batterijen zullen het komende decennium de markt voor elektrische voertuigen domineren. De toenemende behoefte aan mineralen die essentieel zijn voor de productie van batterijen zal in de nabije toekomst onvermijdelijk leiden tot een sterke toename van mijnbouwactiviteiten in bepaalde landen. Tenzij er onmiddellijk ingrijpende beleidshervormingen worden doorgevoerd, met name op het gebied van handel en verantwoord ondernemen, zal deze uitbreiding van de mijnbouw aanzienlijke sociale en milieukosten met zich meebrengen.

Terwijl regeringen en burgers in het Noorden elektrische voertuigen omarmen en stimuleren, wordt de druk om grondstoffen te winnen voor de productie van de benodigde batterijen gevoeld door gemeenschappen in landen als Argentinië, Bolivia, Chili en de Democratische Republiek Congo.

Wij geloven dat structurele verandering dringend nodig is voordat het te laat is. Bij SOMO richten we ons op de toeleveringsketens van batterijen, en promoten ook alternatieven om de uitstoot van wegtransport te helpen verminderen. Om de druk op de planeet te verlichten, moeten we het een topprioriteit maken om de vraag naar auto’s en accu’s te verminderen en zo het gebruik van grondstoffen en energie terug te dringen.

Lithium mining Argentina

Verantwoord inkopen en regelgeving

Als het gaat om het beschermen van het milieu, hebben we een fundamentele systeemverandering nodig, om te beginnen door het verbruik van natuurlijke hulpbronnen te verminderen. We hebben ook regelgeving nodig die vereist dat elektronische producten worden ontworpen voor langer gebruik, hergebruik, repareerbaarheid en recyclebaarheid.

Het verantwoord betrekken van grondstoffen en materialen wordt voor steeds meer bedrijven en beleidsmakers een realiteit. Maatschappelijke organisaties dringen er dan ook steeds vaker op aan.

We zijn betrokken bij een coalitie van 16 organisaties – waaronder Amnesty International, Earthworks, Finnwatch, Germanwatch, Human Rights Watch, Inclusive Development International, INKOTA, PowerShift, RAID, Transport & Environment. In reactie op de voorgestelde regelgeving voor batterijen door de EU, hebben we er op aangedrongen om te zorgen voor verantwoorde inkoop van de essentiële grondstoffen die in batterijen worden gebruikt.

De voorgestelde batterijverordening heeft tot doel verplichte vereisten vast te stellen voor alle soorten batterijen die op de EU-markt worden verkocht – draagbare, auto-, elektrische en industriële batterijen. De verordening bevat bepalingen die vereisen dat importeurs en fabrikanten van batterijen actief mensenrechten- en milieuschendingen in verband met de levering van cruciale grondstoffen identificeren en aanpakken.

De voorgestelde grondstoffenlijst van het Europees Parlement(opens in new window) omvat bauxiet, koper, ijzer, kobalt, grafiet, lithium en nikkel. De nationale regeringen in de Europese Raad willen bauxiet, koper en ijzer echter uitsluiten van de lijst.

Op 20 april 2022 begonnen de onderhandelingen tussen de Raad, het Parlement en de Commissie over de definitieve ontwerpverordening. De aanbeveling van de coalitie voor verantwoorde inkoop van bauxiet, koper en ijzer was een cruciaal aspect van deze besprekingen.

Coördinatie van een coalitie voor grondstoffen

Bij SOMO zijn we ook actief betrokken bij de oprichting van de ‘Raw Materials Coalition’ – een Europees netwerk van maatschappelijke organisaties. Deze coalitie brengt verschillende organisaties uit Brussel en heel Europa samen om een antwoord te vinden op de groeiende vraag naar mineralen en metalen, gedreven door de groene en digitale transitie.

Hoewel we het cruciale belang van het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen erkennen, willen we er in de eerste plaats voor zorgen dat de beleidsmakers in de EU oplossingen bedenken en implementeren voor een andere toekomst. We willen ervoor zorgen dat het verbruik van grondstoffen door de EU prioriteit geeft aan het welzijn van mensen en de natuur.

We pleiten voor dringende maatregelen en doelstellingen om de vraag naar en het verbruik van grondstoffen in de EU te verminderen. We willen ook sterkere regelgeving voor de mijnbouwsector en de grondstofwaardeketens binnen Europa en wereldwijd.

SOMO maakt ook deel uit van het RE-SOURCING Global Stakeholder Platform. RE-SOURCING, dat in 2020 van start is gegaan, is een vierjarig project waaraan 12 internationale partners van zowel binnen als buiten de EU deelnemen. Het doel van het project is om verantwoord inkopen te bevorderen en vast te leggen als minimumvereiste voor Europese en internationale belanghebbenden.

Heb je meer informatie nodig?

Laatste nieuws

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.