RE-SOURCING Doelstelling 4.3

Elektronica is essentieel voor ambitieuze mondiale doelstellingen zoals digitalisering en de energietransitie. De wereldwijde elektronicaproductie gaat echter gepaard met grote sociale en milieurisico’s en uitdagingen op het gebied van verantwoord inkopen.

Responsible sourcing of verantwoord inkopen is een realiteit voor steeds meer bedrijven en beleidsmakers, en wordt steeds meer een harde eis. Iedereen probeert bij te blijven bij de snel evoluerende ecologische en sociale behoeften, bedrijfspraktijken, bedrijfsmodellen, overheidsvoorschriften en initiatieven van het maatschappelijk middenveld.

Als antwoord op de groeiende uitdagingen rond verantwoorde bevoorrading werd in 2020 het RE-SOURCING Global Stakeholder Platform opgestart, waarvan dit rapport een van de resultaten is.

lees meer minder
publication cover - State of play and roadmap concepts: Elektronics Sector
Download Final_SoP_EEES (2 MB)
Download
wilt u een donatie doen?