Foto:Frank de Ruiter

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van SOMO heeft een toezichthoudende verantwoordelijkheid. Lees meer over de leden.

Directie en Managementteam

SOMO heeft een titulaire directie die de organisatie aanstuurt. De directie wordt binnen SOMO gevoerd door onze Executive Director Audrey Gaughran. Bij de uitvoering van de dagelijkse leiding van de organisatie is een deel van de taken van de directie gemandateerd aan het Managementteam. De Executive Director is voorzitter van het Managementteam.

Verslaglegging

Lees voor een actueel verslag van SOMO’s activiteiten en de financiële verslaglegging ons jaarverslag 2021

IATI

SOMO rapporteert sinds 1 januari 2016 elk kwartaal volgens de IATI-richtlijnen. Ga naar de IATI-rapportages.

ANBI

SOMO is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten donateurs belastingvoordeel. Lees meer.