Direct naar inhoud

The battery paradox

De negatieve gevolgen van de elektrische auto voor mens en milieu

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Alejandro González
Geschreven door: Esther de Haan
Gepubliceerd op:

De transportsector was in 2019 verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de wereldwijde CO2-uitstoot, waarbij meer dan 70 procent voor rekening kwam van vervoer over de weg. Het is duidelijk dat deze emissies moeten worden beperkt om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te halen en catastrofale klimaatverandering te voorkomen. Maar het uitfaseren van benzine- en dieselauto’s ten gunste van elektrische voertuigen kan onaanvaardbaar hoge sociale en milieukosten met zich meebrengen.

De ongekende toename van de vraag naar de grondstoffen die nodig zijn voor de productie van de batterijen voor deze voertuigen brengt ernstige risico’s met zich mee voor de mensenrechten en het milieu, en roept de vraag op hoe duurzaam en eerlijk een dergelijke mobiliteitstransitie werkelijk is. Om deze vraag te beantwoorden, analyseert dit rapport de samenstelling van de meest voorkomende Li-ion-batterijen en bekijkt de hele waardeketen, van mijnbouw tot eindproduct, en mogelijkheden voor recycling. Aan bod komen de samenstelling van de batterijen, de grootste spelers in de industrie en de (verwachte) gevolgen van de ‘electric vehicle boom’ in de praktijk.

Naast een kritische kijk op de huidige en toekomstige gevolgen voor mens en milieu, belicht het rapport ook alternatieve, minder van mineralen afhankelijke strategieën om de uitstoot in de vervoerssector te verminderen.

Meer informatie nodig?

Publicatie

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Alejandro González
Geschreven door: Esther de Haan
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.