Foto:DarkmoonArt_de via Pixabay CC0

Op 4 september 2020 bracht de Europese Commissie (EC) een nieuw beleidsvoorstel uit over de winning van grondstoffen die essentieel zijn voor duurzame energie en de verdere digitale en industriele ontwikkeling van Europa.

De PR-afdeling van de EC heeft dit beleid gepresenteerd als onderdeel van een duurzaam en groen herstel na COVID-19, maar in werkelijkheid betekenen de plannen een enorme toename van mijnbouw in Europa.

Een coalitie van Europese maatschappelijke organisaties heeft een brief geschreven aan de Europese Commissie met onder andere een oproep om dringend van koers te veranderen, maatregelen te nemen om het grondstoffengebruik in Europa omlaag te brengen en een einde te maken aan de roofbouw van mineralen en metalen uit Zuidelijke landen die mede mogelijk wordt gemaakt door oneerlijke handelsverdragen.

Open Letter to EU about mining expansion plans.pdf (379 downloads)