Verzekeraars spannen zich onvoldoende in om ernstige mensenrechtenschendingen in de kobaltsector te voorkomen of aan te pakken.

Dat blijkt uit het onderzoek dat SOMO uitvoerde voor ‘Time to start caring about cobalt’, een publicatie voor de Eerlijke Verzekeringswijzer. Volgens gezaghebbende VN-richtlijnen moeten de verzekeraars problemen rond kobaltwinning aankaarten bij de bedrijven die gebruikmaken van kobalt als zij in die bedrijven beleggen. Maar in de praktijk doen de verzekeraars dit niet of nauwelijks.

lees meer minder
publication cover - Time to start caring about cobalt
wilt u een donatie doen?