Bart-Jaap is gespecialiseerd in de grensoverschrijdende regulering van handel en investeringen en de invloed daarvan op arbeid, ecologie, democratie en mensenrechten. Voor SOMO onderzoekt hij hoe handels- en investeringsverdragen internationale kapitaalstromen beïnvloeden en wat dat betekent voor duurzame economische ontwikkeling.

Bart-Jaap werkt sinds 2018 bij SOMO en werkte daarvoor bij Milieudefensie. Daar deed hij onderzoek op het snijvlak van handel en klimaatverandering. Naast zijn functie bij SOMO, doet Bart-Jaap een promotieonderzoek (PhD) naar de politieke overwegingen die schuilgaan achter de regulering van handel en investeringen en in het bijzonder het beleid van de EU.

Bart-Jaap heeft een master in Latijns-Amerikaanse Studies (Universiteit van Amsterdam) en een master in Sociale Geografie en Planologie (Universiteit Utrecht).