Meer dan honderd maatschappelijke organisaties, waaronder SOMO, vragen in deze open brief aan het Europese parlement en de nationale parlementen om een voorstel te steunen dat de toegang tot coronavaccins en -behandeling toegankelijk en betaalbaar maakt voor iedereen.

Het betreft een tijdelijke ontheffing van een aantal bepalingen uit TRIPS Agreement on Trade-related Intellectual Property Rights , het verdrag binnen de Werelhandelsorganisatie dat de handel in interlectuele eigendommen regelt. Het ontheffingverzoek is gedaan door India, Zuid-Afrika, Eswatini en Kenia.

Eerder nam het Europees Parlement een resolutie aan waarin ze de noodzaak voor een dergelijke flexibisering van het TRIPS-verdrag erkenen. Daarom is het sterke verzet van de Europese Commissie tegen het ontheffingsvoorstel betreurenswaardig.

De organisaties vragen de Europarlemenariërs en leden van nationale parlementen om in actie te komen: schrijf brieven, organiseer hoorzittingen en neem resoluties aan om de Europese Commissie te vragen het Europese standpunt over het ontheffingsvoorstel te heroverwegen en het voorstel juist te steunen.