Direct naar inhoud

Belastingen

Overheden heffen belasting om publieke diensten te kunnen leveren zoals onderwijs, gezondheidszorg en infrastructuur. Hoewel grote bedrijven, net als burgers, profiteren van deze publieke diensten, proberen veel van hen om onder het betalen van belasting uit te komen. Door belastingontwijking van multinationals verschuift de belastingdruk naar werknemers, consumenten en kleine ondernemingen. Dit draagt bij aan een wereldwijde economische ongelijkheid en remt de economische en sociale ontwikkeling. Overheden zoals de Nederlandse, maken het grote bedrijven gemakkelijk om belasting te ontwijken. Deze belastingparadijzen beroven ontwikkelingslanden van hun broodnodige belastinginkomsten. Bovendien concurreren landen met elkaar door het aanbieden van belastingvoordelen en dergelijke. SOMO onthult de agressieve belastingontwijkingsstrategieën van bedrijven. We laten zien wat de impact van belastingontwijking is op mensenrechten en publieke belangen. We onderzoeken de internationale en nationale belastingstelsels die belastingontwijking voor bedrijven mogelijk maken. Nederland als belangrijk belastingparadijs heeft hierbij onze speciale aandacht.

Overzicht van artikelen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.