De OESO wil bij haar besluitvormingsprocessen over internationale belastingen ook niet-leden betrekken en heeft daarvoor het zogenaamde Inclusive Framework in het leven geroepen. Historisch gezien zijn internationale belastingregelingen en verdragsmodellen het voorrecht van ontwikkelde landen en G20-landen met een hoger inkomen. Nu werden ook andere landen nadrukkelijk gevraagd om deel te nemen.

Ondanks deze inspanningen betwijfelen verschillende deskundigen de legitimiteit van de OESO als belangrijkste instelling voor de hervorming van het internationale belastingstelsel. Zij suggereren dat de OESO zelf moet veranderen om serieus werk te kunnen maken van de behoeften van landen met lagere inkomens.

Studenten van de Rijksuniversiteit Groningen deden, onder begeleiding van SOMO, onderzoek naar het Inclusive Framework en interviewden verschillende internationale belastingexperts.

Lees verder op onze Engelse website.

 

 

 

 

 

 

lees meer minder
publication cover - Onderzoek naar het Inclusive Framework van de OESO
wilt u een donatie doen?