Foto:Mark Henley

In de week van 14-18 oktober 2019 onderhandelden de VN-lidstaten over de herziene tekst van een bindend instrument voor bedrijfsleven & mensenrechten. Het verdrag heeft als doel (in de internationale mensenrechtenwetgeving) de activiteiten van transnationale ondernemingen en andere zakelijke ondernemingen te reguleren.

De onderhandelingen vonden plaats in de VN-Mensenrechtenraad, in het kader van de 5e zitting van de zogenaamde ‘open intergouvernementele werkgroep’ (IGWG) die in 2014 werd opgericht onder resolutie 26/9.

Lees de rest van de terugblik op onze Engelse site.