Tussen 15 en 19 oktober 2018 waren meer dan 94 staten en 400 maatschappelijke organisaties, waaronder SOMO, in Genève aanwezig voor de onderhandelingen over het allereerste ontwerp van het bindende verdrag. Dit verdrag heeft tot doel om de activiteiten van multinationale bedrijven en andere zakelijke ondernemingen te reguleren onder internationale mensenrechtenwetgeving.

De onderhandelingen maken deel uit van de zogeheten ‘open-ended intergovernmental working group’ (IGWG) van de VN Mensenrechtenraad. Een dergelijk bindend verdrag zou schendingen van mensenrechten door bedrijven moeten voorkomen, bedrijfsactiviteiten reguleren en gemeenschappen en werknemers wereldwijd effectieve toegang tot recht bieden.

Lees het volledige Engelstalige artikel: Re-cap: negotiations over the Zero Draft of a binding treaty on business and human rights