Deze week waren we getuige van een mijlpaal in de VN-Mensenrechtenraad. Staten begonnen met de onderhandelingen over de tekst van het ‘UN treaty on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights’.

Dit betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de talloze gemeenschappen, werknemers en overlevenden die tientallen jaren hebben gestreden voor bescherming van hun mensenrechten tegen schendingen door multinationale bedrijven en andere ondernemingen.

Lees het volledige Engelstalige artikel: Civil society’s proposal for the Conclusions and Recommendations of the Report of the 4th session of the UN Binding Treaty negotiations