Foto:xlibber (via Flickr CC)

Europese maatschappelijke organisaties doen een beroep op de EU om inhoudelijk bij te dragen aan de onderhandelingen over de Zero Draft van het VN-verdrag  over bedrijven en mensenrechten.

Europese maatschappelijke organisaties verzamelden zich bij de VN in Genève om input te geven aan de Intergovernmental Working Group die belast is met de ontwikkeling van een bindend instrument dat ervoor zorgt dat bedrijven de mensenrechten respecteren. Vorig jaar werd waardevolle tijd en energie verspild door pogingen het proces op te houden. We willen grip krijgen op de echte uitdagingen; de gevaren waarmee gemeenschappen, werknemers, activisten en mensenrechtenverdedigers nu worden geconfronteerd als ze belangen van bedrijven betwisten.

Lees het volledige Engelstalige artikel: EU civil society organisations call on the EU to contribute substantively to the negotiations on the Zero Draft Treaty on Business and Human Rights