TNI en SOMO hebben een brief geschreven aan de minister van Buitenlandse Zaken over de VN Binding Treaty. Deze week vindt in Geneve, Zwitserland, de derde bijeenkomst plaats. De onderhandeling eindigen op vrijdag 27 oktober. Bij de sessie zijn ook meer dan 200 vertegenwoordigers van ngos aanwezig, waaronder ook slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven.

Deze brief roept de Nederlandse regering op zich expoliciet te commiteren aan (het proces om tot) een bindend verdrag (te komen) met betrekking tot bedrijven en mensenrechtenschendingen.