De afgelopen jaren vestigden diverse elektronicamultinationals zich in Brazilië. Brazilië leek de volgende wereldwijde productiehotspot te worden. In dit paper geeft SOMO een overzicht van de huidige situatie, zowel cijfermatig als op het gebied van arbeidsomstandigheden. De situatie wordt vergeleken met andere hotspots elders in de wereld. Daarnaast geeft SOMO weer wat de motivatie is van deze bedrijven om naar Brazilië te komen. Dit rapport is een ‘mapping study’ gebaseerd op publieke informatie over de electronicasector in Brazilië. Het is een co-productie van Reporter Brasil (een Braziliaanse mensen- en arbeidsrechtenorganisatie) en SOMO, in opdracht van het GoodElectronics Network. De studie is een voorbereiding op een diepgaander veldonderzoek dat SOMO en Reporter Brasil in de herfst van 2015 uitvoeren. Onderdeel hiervan zijn interviews met het management van de bedrijven uit dit rapport om zo de problemen die in dit rapport genoemd worden, verder te onderzoeken.

lees meer minder
publication cover - Brazilië, de nieuwe productiehotspot voor elektronica?
wilt u een donatie doen?