Foto:Friends of the Earth Europe

De Eerste Kamer heeft deze week met een zeer kleine meerderheid (40 voor; 35 tegen) ingestemd met CETA, het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada. Oppositiepartij PvdA stemde vóór, ondanks het feit dat de PvdA-fractie in de Tweede Kamer eerder tegen stemde. Ook de jongerenafdeling van de PvdA had zich duidelijk uitgesproken tegen het omstreden verdrag.

SOMO is zeer teleurgesteld over deze uitkomst.  Er zijn vele redenen om kritisch te zijn over CETA, onder meer omdat Canadese investeerders zo een machtig middel in handen krijgen om de Nederlandse overheid voor miljarden aan te klagen. Een grote en diverse groep organisaties riep het de Eerste Kamer daarom op om CETA in de huidige vorm niet goed te keuren. De vakbonden en de Consumentenbond, boeren, ontwikkelingsorganisaties, klimaat- en milieu-activisten, dierenvrienden en vele anderen. Maar ook rechtsgeleerden zijn kritisch. Zo waarschuwden ruim 100 hoogleraren én de Duitse Bond van Rechters tegen de investeringsbescherming van CETA en TTIP.

Het arbitrage-hof ICS is het meest omstreden onderdeel van CETA. ICS of Investment Court System is een vorm van ISDS (Investor to State Dispute Settlement), die buitenlandse investeerders de mogelijkheid geeft om overheden aan te klagen voor maatregelen die hun verwachte winst bedreigen.

“CETA geeft investeerders de mogelijkheid om claims neer te leggen wanneer een overheid wetgeving doorvoert die hun verdienmodel zou kunnen beïnvloeden”, waarschuwt onderzoeker Bart-Jaap Verbeek. “Bedrijven en investereerders kunnen proberen om wetgeving af te zwakken of een deel van de kosten van de klimaatmaatregelen op de belastingbetaler afwentelen. CETA vormt op die manier een reëel gevaar voor de energietransitie.”

Lees hier waarom CETA een achterhaald verdrag is.

SOMO is lid van HandelAnders!, een coalitie van voedselproducenten, vakbonden, milieuactivisten en kennisorganisaties die samen zoeken naar alternatieven voor het huidige handelsbeleid.