Op 16 maart 2023 presenteerde de Europese Commissie een Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials (de CRMR).  SOMO beschrijft in een position paper tien belangrijke aandachtspunten en aanbevelingen met betrekking tot deze ontwerpverordening.

Volgens SOMO zal de voorgestelde EU-strategie om de toegang tot kritieke grondstoffen en strategische grondstoffen veilig te stellen niet leiden tot een duurzame mineralenvoorziening voor Europa; de risico’s voor de mensenrechten en het milieu zullen toenemen en de ontwikkeling in  partnerlanden wordt ermee ondermijnd.

Het cruciale probleem hierbij is dat de CRMR de niet-duurzame consumptie van Europa niet aanpakt. De ontwerpverordening versterkt een economisch kader waarin derde landen die rijk zijn aan hulpbronnen onder druk worden gezet om leverancier te blijven van grondstoffen aan rijke landen. Lees de position paper hieronder (Engels).