Foto:Corey Holms via Flickr CC2.0

Naast kobalt, grafiet, lithium en nikkel, zijn ook bauxiet, koper en ijzer belangrijke grondstoffen voor batterijen van onder meer elektrische auto’s en windmolens. Bij de winning van deze grondstoffen vinden vaak grove mensenrechtenschendingen en milieuvervuiling plaats. In de voorgestelde Europese wetgeving voor batterijen dreigen ze echter uitgesloten te worden. Een brede coalitie van zestien organisaties waaronder SOMO, roept de Europese Unie daarom op om in deze wetgeving importeurs en fabrikanten te verplichten om ook bauxiet, koper en ijzer op verantwoorde wijze in te kopen.

> Lees hier hun oproep (in het Engels)