Oxfam Novib en SOMO geven samen hun input op de conceptwet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen.

Naast een ogenschijnlijk slecht werkende wet om te late betalingen te voorkomen, heeft Nederland tot nu toe geen wetgeving of goedwerkend vrijwillig initiatief om oneerlijke handelspraktijken aan te pakken. De nieuwe Europese wetgeving (hierna: richtlijn) is dan ook een goede kans om eindelijk afdoende maatregelen te nemen tegen machtsmisbruik in de voedselketen. De richtlijn biedt expliciet ruimte om uitgebreidere maatregelen in te voeren in nationale wetgeving. En terwijl het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wel voornemens is om de positie van de boer in de keten te versterken, worden met de voorgestelde conceptwet kansen onbenut gelaten. Oxfam Novib en SOMO, ondersteund door Supermacht, komen in hun zienswijze met een aantal concrete verbeteringen.