Foto:Erwin Bosman CC0

Brandbrief van maatschappelijke organisaties over de opschorting en mogelijk zelfs annulering van Europese regelgeving tegen oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen.

Wetgeving is hard nodig omdat de huidige, oneerlijke handelspraktijken bijdragen aan onzekere arbeidsrelaties, lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden binnen toeleveringsketens die de Europese markt bedienen.

De ondertekenaars dringen aan om effectieve wetgeving te ontwikkelen met daarin de volgende elementen:

  • Gecoördineerde handhaving en gemeenschappelijke Europese normen;
  • Handhaving in de gehele toeleveringsketen dus ook van actoren van buiten de EU die verkopen aan bedrijven in de EU;
  • Handhavers met vergaande ambtelijke bevoegdheden en anonieme klachtenprocedures;
  • Afschrikkende sancties;