Sanne van der Wal heeft zich gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar de sociale, economische en ecologische gevolgen van het mondiale voedselsysteem. Hij kijkt daarbij in het bijzonder naar de voedsel- en landbouwproductie in armere landen voor rijkere landen.

Voordat hij in 2004 bij SOMO kwam, deed Sanne onderzoek naar duurzaamheidsvraagstukken in de landbouwsector en kledingindustrie voor consumentenorganisatie Goede Waar.

Sanne behaalde een master Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam.