Foto:nadinheli22 CC0

Op dinsdag 11 september bespreekt de Algemene Commissie voor LNV het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn ter bestrijding van oneerlijke handespraktijken tussen bedrijven in de voedselsector.

Maatschappelijke organisaties doen suggesties om de Europese wetgeving die nu gemaakt wordt te verbeteren en sturen een brief aan Tweede Kamerleden. Het voorstel is een goede en noodzakelijke stap om de toeleveringsketens van supermarkten eerlijker te maken. Ook het huidige kabinet erkent de problematische scheve machtsverhoudingen in deze sector en de onderhandelingsmacht van supermarkten en is positief over het wetsvoorstel.

De maatschappelijke organisaties hebben enkele suggesties om het EC-voorstel effectiever te maken. Ze dringen aan dat Nederland zich inzet voor:

  • Leveranciers van buiten de EU en beleidscoherentie;
  • Sterke Europese coördinatie;
  • Het verbieden van alle soorten oneerlijke handelspraktijken;
  • De bescherming van grote(re) leveranciers, naast kleine voedselproducenten.