Gisela ten Kate onderzoekt de winning van mineralen in conflictgebieden, de toenemende inkoopkracht van grote supermarktketens en het inkoopbeleid van de publieke sector. Ze werkt nauw samen met Electronics Watch, een onafhankelijke organisatie die organisaties in de publieke sector helpt bij het duurzaam inkopen van ICT-producten. Gisela coördineert daarnaast het onderzoek van SOMO naar productieketens in de landbouwsector, kleding-, elektronica- en farmaceutische industrie.

Voordat ze bij SOMO kwam, werkte ze als politiek medewerker bij het Europees Parlement.

Gisela studeerde Europees Beleid met een minor in Internationale Ontwikkelingsstudies in Amsterdam en Zürich.