The City of London by nightFoto:Davide D'Amico

Liberalisering van handel en investeringen wordt gezien als belangrijke instrument voor ontwikkelingsbeleid. In de praktijk, zijn internationale handel en investeringsverdragen echter vooral gericht op het veiligstellen van de winsten van het bedrijfsleven en buitenlandse investeerders.

Regelgeving die de burgers beschermt (zoals vakbondsrechten, milieueisen en voedselveiligheidsnormen) worden gezien als handelsbelemmering.

Veel handels- en investeringsverdragen bevatten arbitrage clausules die het mogelijk maken om beleid van regeringen aan te klagen omdat het handelsbelemmerend zou zijn: gezondheidswaarschuwingen op sigaretten, een verbod op open-pit mining, plannen om het gebruik van kolen uit te faseren- allemaal voorbeelden van beleid dat dreigde te worden aangeklaagd.

Transparantie en democratie ontbreken bij belangrijker beslissingen rondom handels- en investeringsverdragen. Onderhandelingen worden achter gesloten deuren gevoerd en handelsgeschillen worden behandeld door particuliere instanties, in plaats van gewone rechtbanken.

SOMO onderzoekt een breed scala van handel- en investeringsmechanismen. We analyseren hun impact op de samenleving en op duurzame ontwikkeling. Ook bekijken we hun gevolgen voor financiële en andere regulerende raamwerken. We pleiten voor een modern handels- en investeringsbeleid, dat tegelijkertijd bijdraagt aan sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid en rechtvaardige economische ontwikkeling. Ook beïnvloeden we het maatschappelijk debat rond geplande handelsovereenkomsten die hier niet aan bijdragen, zoals TTIP, CETA en TISA.

lees meer minder
het grotere verhaal

Economic Justice

Het huidige economische systeem is een systeem dat gedreven wordt door aandeelhouderswaarde en de belangen van grote bedrijven en investeerders: hun winsten worden gemaximaliseerd, vaak ongeacht de maatschappelijke kosten en de gevolgen voor onze leefomgeving. Onze geglobaliseerde wereld biedt geen eerlijk, duurzaam speelveld, waardoor  bedrijven verwikkeld zijn in een ‘race to the bottom’.

SOMO streeft naar een eerlijk economisch systeem, waarin bedrijven en investeerders bijdragen aan de financiering van publieke goederen en diensten en waarin overheden en instellingen goede ‘checks and balances’ implementeren die het sociaal en ecologisch belang dienen.

Private winst, publieke kosten

SOMO’s onderzoek laat zien hoe de verschillende economische en financiële systemen ongelijkheid in stand houden. En hoe deze systemen de ongelijke machtsverdeling tussen private sector en publieke sector versterken. Door belastingontwijking. Door handels- en investeringsverdragen die bedrijven de macht geven om overheden aan te klagen wegens verstandig nieuw beleid. Door een vluchtig financieel systeem dat in toenemende mate is losgezongen van de reële economie. Burgers betalen de prijs voor dit systeem van ‘private winsten en publieke kosten’.

We besteden bij ons onderzoek bijzondere aandacht aan de gevolgen voor lage-inkomenslanden. Wat is de impact van het economisch beleid van Nederland en de EU op duurzame ontwikkeling en mensenrechten?

Economische verandering

Samen met partners in Nederland, in Europa en in de rest van de wereld, willen we het huidige economische stelsel veranderen naar een systeem dat het maatschappelijk belang dient en zorgt voor een gelijke verdeling van middelen. Wij willen dat mensen zelf de controle hebben over hun economische leven, door middel van democratische processen met adequate ‘checks and balances’.

lees meer
Updates in dit dossier