Direct naar inhoud
Karen Paalman/SOMO

Struikelblok

ISDS blijft ook in nieuw verdrag

Geplaatst in categorie:
Lang lezen
Geschreven door:
Geschreven door: Bart-Jaap Verbeek
Gepubliceerd op:

Het Energy Charter Treaty (ECT) is een internationaal verdrag(opens in new window) uit 1994 dat buitenlandse investeringen in de energiesector beschermt. Energiebedrijven en hun aandeelhouders kunnen op basis van het verdrag overheden aanklagen in het geval nieuwe regelgeving hun verwachte bedrijfswinsten in gevaar brengt, waaronder klimaatmaatregelen.

Sinds 2017 praten de leden van het ECT over modernisering(opens in new window) van het verdrag. Op 24 juni 2022 werd er een principe-overeenkomst(opens in new window) bereikt, die tijdens de Energy Charter Conference op 22 november ter goedkeuring aan de ECT-leden wordt voorgelegd. Unanimiteit is daarbij vereist. De tekst van het gemoderniseerde verdrag is formeel vertrouwelijk, maar is begin september via de media gelekt(opens in new window) .

Duidelijk is dat de voorgestelde aanpassingen onvoldoende zijn om het verdrag in lijn te brengen met de klimaatdoelen van Parijs; de aanpassingen brengen zelfs nieuwe risico’s op arbitragezaken met zich mee.

In plaats van instemmen met wijziging, en uitbreiding, van het ECT moet Nederland zich inzetten om met een zo groot mogelijke groep andere landen gezamenlijk uit het ECT te stappen.

Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het moderniseringsproces?

Uitbreiding lidmaatschap naar landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika

De verwachting is dat met het nieuwe verdrag ook de uitbreiding van het lidmaatschap(opens in new window) een doorstart zal maken. Het Energy Charter Secretariaat promoot het ECT wereldwijd als belangrijk instrument voor de energietransitie. Verschillende landen, waaronder Pakistan, Nigeria en Oeganda, staan op het punt om toe te treden. Uit talloze onderzoeken blijkt echter dat het ECT (of andere investeringsverdragen) nauwelijks een rol spelen bij het aantrekken van nieuwe investeringen, laat staan in duurzame energie. Tegelijkertijd kunnen Europese investeerders in olie, gas en kolen op basis van het nieuwe verdrag grote schadevergoedingen claimen voor klimaat- en energiemaatregelen, waarmee de energietransitie ook in nieuwe lidstaten in gevaar komt.

De politiek is aan zet

De EU-lidstaten zullen binnenkort praten over goedkeuring van het gemoderniseerde ECT, in aanloop naar 22 november. Er is een gekwalificeerde meerderheid nodig om het ECT op EU-niveau goed te keuren. Verschillende landen overwegen uit het ECT te stappen. Het Poolse parlement(opens in new window) heeft een wet goedgekeurd om uit het ECT te stappen. Ook Spanje(opens in new window) is de procedure tot uittreding inmiddels begonnen. In Nederland heeft de Tweede Kamer voor de zomer een motie aangenomen(opens in new window) om uit het ECT te stappen en houdt op 18 oktober een commissiedebat(opens in new window) over de Nederlandse inzet.

Als de EU het nieuwe verdrag niet goedkeurt, zal de unie uit het bestaande verdrag moet stappen om uitvoering de geven aan het vonnis van het Europees Hof van Justitie. De EU zal daarbij wel de ‘sunset clausule’ moeten neutraliseren. Dat is juridisch mogelijk(opens in new window) door een onderling verdrag te sluiten waardoor deze clausule niet meer van toepassing zal zijn tussen de EU-lidstaten onderling. Dit zal het risico op arbitragezaken voor de EU en EU-lidstaten aanzienlijk verlagen, in vergelijking met de door de EU voorgestelde transitieperiode van tien jaar (zie tabel hieronder). Nu de urgentie voor klimaatmaatregelen steeds verder toeneemt is dit de enige juiste keuze.

Meer informatie nodig?

Geplaatst in categorie:
Lang lezen
Geschreven door:
Geschreven door: Bart-Jaap Verbeek
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.