In deze brief dringt SOMO – samen met een groep NGO’s – er bij de Europese Commissie op aan om de extra bepalingen die intellectueel eigendom beschermen in de economische overeenkomst (CEPA) tussen Indonesië en de EU te laten vallen. Zij vrezen dat de zogenaamde TRIPS-PLUS bepalingen desastreuze gevolgen zullen hebben voor de toegang tot medicijnen in Indonesië.