Na jaren van onderzoek en publieke druk, is Nuon (Vattenfall) het eerste grote energiebedrijf dat bekend maakt wáár zijn kolen precies vandaan komen. SOMO oefende, samen met PAXvoorvrede en andere Europese ngos, druk uit op het bedrijf om met deze gegevens naar buiten te komen.

publication cover - The Black Box

The Black Box

Obscurity and Transparency in the Dutch Coal Supply Chain

Energiebedrijven moet transparant zijn over de oorsprong van hun fossiele brandstoffen. In 2013 publiceerde SOMO de The Black Box, een rapport over de (in)transparantie van de kolenketen. In 2014 stelden de energiebedrijven en de Nederlandse mededingingsautoriteit (ACM) dat het publiceren van dergelijke informatie een schending zou zijn van het Nederlandse mededingingsrecht.

SOMO heeft dit argument genegeerd en bleef aandringen op openbaarmaking. Voortdurende druk en aandacht van verschillende ngos heeft ervoor gezorgd dat Nuon nu iets hebben gedaan waarvan ze eerder zeiden dat het onmogelijk was. Expliciet stelt het bedrijf dat ’dit niveau van transparantie uniek is’.

Ngos en lokale organisaties kunnen hebben nu nieuwe informatie waarmee ze hun strijd tegen het schenden van mensen- en milieurechten kunnen voortzetten. SOMO blijft samenwerken met partners wereldwijd om ervoor te zorgen dat ook andere andere energiebedrijven het bedrijf van Nuon/Vattenfall, om op die manier bij te dragen aan verandering.