Vandaag begint de handelsmissie in Colombia, onder leiding van minister Ploumen. Samen met veel (energie)bedrijven, een delegatie van de Tweede Kamer en een aantal maatschappelijke organisaties (waaronder SOMO) brengt zij een bezoek aan de César-regio, waar veel steenkoolmijnen liggen. Colombia is een belangrijke steenkool-leverancier voor de Nederlandse en de Europese markt.

Vlak voor de missie heeft minister Ploumen een kolenconvenant voor elkaar gekregen met de grootste Nederlandse energiebedrijven. Alle ogen zijn gericht op dit eerste MVO-convenant: zijn de afspraken zo stevig dat bedrijven écht risico’s en misstanden in hun keten aanpakken?

Helaas zijn stakeholders en ngo’s buiten het proces gehouden en vallen de afspraken tegen. SOMO en OECD Watch hebben de belangrijkste tekortkomingen van het huidige convenant op een rij gezet en bespreken dit tijdens de handelsmissie met alle betrokkenen.

Meer informatie

Lees de reactie van SOMO op het convenant, geschreven voor de deelnemers aan het steenkolengedeelte van deze handelsmissie naar Colombia.

Lees ook de reactie van de vakbonden en de reactie van het MVO Platform op de Kamerbrief over het eindrapport Sector Risico Analyse en het SER-advies IMVO-convenanten.