Foto:CC BY-SA 2.5 es Wikimedia commons

Mensenrechtenorganisatie ECCHR en advocatenkantoor Prakken d’Oliveira vragen het Nederlandse Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek te starten naar kledingbedrijven die mogelijk medeplichtig zijn aan uitbuiting en slavernij van Oeigoeren in de Chinese provincie Xinjiang.

Deze week maakten ECCHR en Prakken d’Oliveira bekend dat ze daartoe een formeel verzoek, gebaseerd op eigen onderzoek, hebben ingediend bij het OM.

SOMO verwelkomt deze stap. Het is dringend noodzakelijk om bedrijven aansprakelijk te stellen voor mensenrechtenschendingen in hun productieketens.