Nederland steunt het voorstel voor een mondiale ‘pool’ voor rechten op data, kennis en intellectueel eigendom rondom Covid-19 die vrij gedeeld kan worden.

Foto: Pikrepo CC0 1.0

Dit blijkt uit de Kamerbrief van 7 april:

“Naast de financiële bijdrage aan het onderzoek zal Nederland aan de WHO aanbieden om te helpen bij het verder uitwerken van een COVID-19 patent pool.”

Ook nam de Tweede Kamer op 8 april een motie aan waarin ze de regering verzoekt:

“voorafgaand, en tijdens, de jaarlijkse vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie leiderschap te tonen en zich expliciet uit te spreken voor het opzetten van een wereldwijde COVID-19-pool en de Wereldgezondheidsorganisatie hierbij actief te steunen.”

Oproep voor wereldwijde Covid-19 pool

Met deze brief roept een brede coalitie ngo’s en deskundigen Nederland op het voorstel van Costa Rica te steunen, om een ​​wereldwijde pool te creëren voor rechten op de data, kennis en technologieën die nuttig…

Vorige week ondertekende SOMO een brief samen met een brede coalitie maatschappelijke organisatie en volksgezondheidsexperts aan het kabinet met de oproep om de wereldwijde ‘Covid-19 pool’ te ondersteunen.