Foto:Mattthewafflecat via Pixabay

Met deze brief roept een brede coalitie ngo’s en deskundigen Nederland op het voorstel van Costa Rica te steunen, om een ​​wereldwijde pool te creëren voor rechten op de data, kennis en technologieën die nuttig zijn bij de preventie, detectie en behandeling van de Covid-19 pandemie.

Een dergelijke pool zou competitieve en versnelde productie van de benodigde Covid-19-technologieën mogelijk maken en onze capaciteit uitbreiden om te voorzien in de behoefte aan betaalbare producten voor iedereen.