Direct naar inhoud
© Amnesty International and AFREWATCH.

Grote verzekeraars pakken misstanden bij winning kobalt niet aan

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Geschreven door:
Geschreven door: Joseph Wilde-Ramsing
Geschreven door: David Ollivier de Leth
Gepubliceerd op:

De negen grootste verzekeringsgroepen in Nederland (Achmea, Aegon, Allianz, ASR, CZ, Menzis, NN Group, VGZ en Vivat) zetten zich onvoldoende in om ernstige mensenrechtenschendingen in de kobaltsector te voorkomen of aan te pakken. Volgens gezaghebbende VN-richtlijnen moeten de verzekeraars de problemen rond kobaltwinning aankaarten bij de bedrijven die gebruikmaken van kobalt als zij in die bedrijven beleggen. Maar in de praktijk doen de verzekeraars dit niet of nauwelijks. Dit blijkt uit een nieuw praktijkonderzoek ‘Time to start caring about cobalt’ van de Eerlijke Verzekeringswijzer(opens in new window) , uitgevoerd door SOMO.

Time to start caring about cobalt

Gezamenlijk beleggen de negen verzekeringsbedrijven ten minste 12,8 miljard euro in 23 van de grootste fabrikanten van producten die kobalt bevatten, waaronder bedrijven als Apple, BMW, Daimler, Microsoft en Volkswagen. Allianz, de Duitse verzekeringsgroep met een dochter in Nederland, is met 9,4 miljard euro veruit de grootste investeerder, gevolgd door NN Group (1,3 miljard euro) en Aegon (0,9 miljard euro).

Misstanden bij winning kobalt

Kobalt is een belangrijke grondstof voor batterijen voor elektrische auto’s, computers en smartphones. Door de energietransitie is er steeds meer vraag naar kobalt. De winning ervan gaat echter vaak gepaard met grootschalige en systematische mensenrechtenschendingen. Denk aan zeer onveilige werkomstandigheden, kinderarbeid en gedwongen huisuitzettingen bij de mijnen.

Verzekeraars nalatig

‘De meeste verzekeraars kennen de issues die spelen rond de kobaltwinning. Van hen mag verwacht worden dat ze eisen stellen aan de manier waarop kobalt wordt gewonnen als ze beleggen in bedrijven die dit metaal gebruiken. Maar zij gaan hierover slechts met een fractie van die bedrijven het gesprek aan,’ stelt Titus Bolten van Amnesty International namens de Eerlijke Verzekeringswijzer. ‘Investeerders kunnen een sleutelrol spelen bij het tot stand brengen van betere kobaltpraktijken. De verzekeraars zeggen de internationale richtlijnen voor bedrijven te willen volgen, maar dan moeten ze echt veel meer doen dan wat ze nu laten zien.’

VN-richtlijnen voor bedrijven

In het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer is ook gekeken in hoeverre de verzekeraars voldoen aan andere aspecten uit de VN-richtlijnen voor bedrijven (2011). Naast dat de verzekeraars het gesprek met bedrijven waarin zij investeren moeten aangaan, moeten zij ook over hun inzet en over de effecten daarvan publiekelijk communiceren. Alleen Achmea en CZ communiceren publiekelijk iets over hun inzet op de kobaltproblematiek. CZ, Achmea, Menzis, Vivat, NN Group en ASR gaven tijdens het onderzoek wel meer inzicht in hun inzet op de kobaltproblematiek. Allianz, VGZ en Aegon deden ook dat niet.

CZ, Achmea, Menzis, NN Group en ASR onderschreven een oproep vanuit de internationale investeringsgemeenschap (‘PRI’) om de grootste risico’s in de kobaltsector aan te pakken. Vivat zegde toe om deze oproep binnen een jaar te zullen ondertekenen. Aegon, VGZ en Allianz deden noch het een, noch het ander.

Alle verzekeraars scoren een onvoldoende

Geen enkele verzekeraar scoorde in het onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer een voldoende (minimaal een 6 op een totaal van 10 punten). CZ is met 4,98 punten de best presterende verzekeraar, gevolgd door Achmea (4,68), Menzis (4,60), Vivat (4,12), NN Group (3,72) en ASR (3,34). Allianz (1,50) en VGZ (0,1) scoorden nauwelijks punten en Aegon behaalde zelfs helemaal geen punten.

De Eerlijke Verzekeringswijzer(opens in new window)  is een samenwerkingsverband van Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal Protection. Het praktijkonderzoek ‘Time to start caring about cobalt’ is uitgevoerd door SOMO.

Meer informatie nodig?

Partners

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Geschreven door:
Geschreven door: Joseph Wilde-Ramsing
Geschreven door: David Ollivier de Leth
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.