Factsheet over kobalt in the serie Verantwoorde mijnbouw, gemaakt voor de ronde tafel over verantwoorde mijnbouw in de elektronicasector. In dit factsheet worden de problemen rondom de winning van kobalt kort uitgelegd. Verder wordt de verantwoordelijkheid van bedrijven in de keten voor deze problemen besproken, net als de rol van nationale en internationale overheden.

lees meer minder
publication cover - Verantwoorde mijnbouw: Kobalt
Download Kobalt (376 KB)
Download
wilt u een donatie doen?
Bijlagen: