Factsheet over tin in the serie Verantwoorde mijnbouw, gemaakt voor de ronde tafel over verantwoorde mijnbouw in de elektronicasector. In dit factsheet worden de problemen rondom de winning van tin kort uitgelegd. Verder wordt de verantwoordelijkheid van bedrijven in de keten voor deze problemen besproken, net als de rol van nationale en internationale overheden.

lees meer minder
publication cover - Verantwoorde mijnbouw: Tin
Download Tin (433 KB)
Download
wilt u een donatie doen?