Direct naar inhoud

Land

Wereldwijd worstelen lokale gemeenschappen met hun landrechten als multinationals, private investeerders of overheden zich grote stukken land proberen toe te eigenen. Bij landroof worden belangrijke mensenrechten geschonden: het recht op land en voedsel, het recht op inspraak, maar ook rechten van inheemse volkeren. SOMO ondersteunt deze gemeenschappen. We onderzoeken activiteiten en het beleid van bedrijven en financiers die betrokken zijn bij specifieke gevallen van grootschalige landroof. We helpen partners om op lokaal, regionaal en nationaal niveau regeringen, bedrijven en multistakeholder initiatieven aan te spreken zowel op hun beleid als op de praktijk. Hierbij is het garanderen van de volledige uitvoering van de internationale rechtsbeginsel van Free, Prior en Informed Consent (FPIC) een belangrijk doel.

Overzicht van artikelen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.