Direct naar inhoud

Klachtenmechanismen

Klachtenmechanismen kunnen mensen, wiens rechten geschonden zijn door multinationals, helpen bij het vinden van gerechtigheid. Dit gaat bijvoorbeeld om schendingen van arbeidsrechten, onteigening van land of de aantasting van de directe leefomgeving. Toegang tot gerechtigheid is belangrijk omdat het de geleden schade kan beperken en het een afschrikkend effect kan hebben op toekomstige overtredingen. SOMO ondersteunt werknemers, lokale gemeenschappen, individuen en maatschappelijke organisaties bij het indienen van klachten met behulp van internationale en andere niet-juridische klachtenprocedures. Hierbij gaat het vooral om het indienen van klachten bij de nationale contactpunten die de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO richtlijnen) toetsen en bij onafhankelijke verantwoordingsmechanismen van internationale financiële instellingen. Gebaseerd op onze ervaringen in het gebruik van deze mechanismen, evalueren we het functioneren van deze klachtenprocedures en pleiten we voor een verbeterde toegankelijkheid en effectiviteit in het bieden van gerechtigheid. We onderzoeken ook de effectiviteit van sectorale klachtenprocedures of procedures op bedrijfsniveau, zowel juridisch als niet-juridisch, met als doel het algemene systeem van gerechtigheid voor slachtoffers van mensenrechtenschendingen door bedrijven te versterken. SOMO coördineert ook OECD Watch, een internationaal netwerk van maatschappelijke organisaties gericht op het verbeteren van het beleid en de activiteiten van het Investerings comité van de OESO als wel de effectiviteit van de nationale contactpunten.

Overzicht van artikelen

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.