In Amsterdamse brievenbus gevestigd oliebedrijf spil in Peruaans olieschandaal

Factsheet over de klacht die inheemse leiders uit Peru indienen tegen oliebedrijf Pluspetrol bij het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen. Het van oorsprong Argentijnse bedrijf, dat hoofdkantoor houdt in Amsterdam via een ‘brievenbusconstructie’, heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige milieuverontreiniging en schendingen van de rechten van de inheemse bevolking in de Peruaanse Amazone. Pluspetrol handelt volgens de klacht ook in strijd met OESO-bepalingen  omtrent belasting en transparantie, omdat het Nederlandse kantoor fiscale constructies heeft opgezet die belastingontwijking mogelijk maken.

lees meer minder
publication cover - Klacht tegen ‘Nederlands’ oliebedrijf Pluspetrol om schending OESO-richtlijnen
Download Fact Sheet PlusPetrol (792 KB)
Download
wilt u een donatie doen?