Foto:Change Finance

Urgente, sociale, ecologische en politieke uitdagingen aangaan, begint met het ‘bevrijden’ van het financieel systeem en de democratie uit de greep van financiële private belangen. Tien jaar na de financiële crisis wil de coalitie Change Finance (waarin SOMO participeert) het momentum voor een fundamentele transformatie en paradigmaverschuiving nieuw leven inblazen. De coalitie organiseert in het weekend van 15 september (tien jaar na de ineenstorting van de Amerikaanse zakenbank Lehman Brothers en de start van de financiële crisis in 2008) evenementen en protesten in heel Europa om een boodschap te sturen naar politici, banken en andere instellingen: dat de huidige status-quo nog te veel risico’s inhoudt en dus zo niet kan blijven functioneren.

Na de crash hebben overheden de banken gered, maar hebben deze onvoldoende aangepakt. Burgers – en onze publieke diensten – hebben de prijs betaald. De financiële wereld heeft geweigerd haar werkwijze te veranderen. Nieuwe financiëele risico’s nemen toe. Change Finance is een groep van organisaties en individuen die zich inzet om de financialisering van de samenleving te stoppen. Haar doel is het het financiële systeem te transformeren om mensen en de planeet te dienen en om een transitie in de economie te versnellen. Change Finance: “Everybody can join to free our societies from being servants to finance and to make finance serve societies. Join here!”

Lees meer over de doelen en eisen van de Change Finance Coalition.