Myriam Vander Stichele heeft zich gespecialiseerd in de financiële sector en handel. Sinds 2008 volgt zij de besluitvorming over financiële hervormingen van de Europese Unie op de voet. Ze deed onderzoek naar de handel in landbouwderivaten, de spelers en hun financiële producten. Ook heeft ze veel ervaring in het doen van onderzoek rondom vrijhandelsverdragen en de Wereldhandelsorganisatie en naar de toeleveringsketens van supermarkten.

Voordat ze bij SOMO kwam, coördineerde Myriam verschillende Europese ngo’s gericht op het handelsbeleid van de Europese Unie. Ze werkte daarbij nauw samen met maatschappelijke organisaties uit ontwikkelingslanden.

Myriam behaalde een master Moderne Geschiedenis aan de Universiteit Leuven en een master ‘Philosophy in International Relations’ aan de University of Cambridge.