Direct naar inhoud

Schaduwbankieren en belastingontwijking

Een obscuur Nederlands tafereel

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Rodrigo Fernandez
Gepubliceerd op:

Sinds de crisis wordt er binnen verschillende internationale fora, zoals de G20 en de OESO, gesproken over de aanpak van de risicos van het schaduwbankwezen. Dit financiële systeem bestaat uit het uitgeven en verhandelen van krediet buiten het gereguleerde banksysteem en opereert parallel aan het conventionele banksysteem. Vanwege de grote verwevenheid tussen beiden zijn systeemrisicos in het schaduwbankwezen ook een risico voor het reguliere bankwezen. In deze SOMO-publicatie wordt het problematische karakter van het schaduwbankwezen en de Nederlandse rol hierin geschetst. Ook worden een aantal aanbevelingen gedaan om dit thema op de politieke agenda te plaatsen. Het cruciale probleem van het schaduwbanksysteem is, dat het niet terug kan vallen op garanties en liquiditeitssteun van een centrale bank. Systeemrisicos kunnen hierdoor heel moeilijk ingedamd worden, terwijl besmetting vanuit het schaduwbankwezen naar het conventionele financiële systeem heel snel kan gaan, zoals in 2008 duidelijk werd. Bovendien concentreren schaduwbankentiteit zich in belastingparadijzen, waardoor er geen direct toezicht bestaat. Nederland speelt vanwege haar fiscale wetgeving en grote trust-sector een bijzondere rol in het wereldwijde schaduwbankstelsel. In Nederland gebruiken financiële instellingen dezelfde wetgeving en fiscale infrastructuur als multinationals die belasting ontwijken.

Meer informatie nodig?

Publicatie

Geplaatst in categorie:
Publicatie
Geschreven door:
Geschreven door: Rodrigo Fernandez
Gepubliceerd op:

Gerelateerde content

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.