Werknemers in een kledingfabriekFoto:SOMO

Ondanks publieke verontwaardiging over uitbuiting van kledingarbeiders blijft de kleding- en textielindustrie het toneel van grove misstanden: sweatshops, ondermijning van vakbonden, discriminatie van vrouwen, dwang- en kinderarbeid zijn aan de orde van de dag. De rechten en de veiligheid van het werknemers worden systematisch met voeten getreden.

Wij doen onderzoek naar arbeidsomstandigheden in de textiel- en kledingindustrie en analyseren bedrijfsmodellen en -praktijken die tot schendingen van arbeids- en mensenrechten leiden, zoals korte levertijden, verborgen onderaannemers en instabiele relaties met leveranciers.

We werken samen met maatschappelijke organisaties en vakbonden uit de hele wereld om de arbeidsomstandigheden voor werknemers in de kleding en textielindustrie te verbeteren. We maken ons sterk voor een centrale rol voor arbeiders en hun vertegenwoordigers en voor bindende regelgeving voor bedrijven om structurele veranderingen tot stand te brengen.

lees meer minder
het grotere verhaal

Sustainable Supply Chains

Veel van de problemen waar mensen in ontwikkelingslanden mee kampen, worden (indirect) veroorzaakt door het beleid en de uitvoering hiervan van multinationals aan het eind van productieketens.

Dit is bijvoorbeeld het geval in de kledingindustrie, de elektronicasector, de voedselproductie en de farmaceutische industrie.

Slechte arbeidsomstandigheden en onduurzame praktijken

Mensen in deze sectoren werken regelmatig onder onmenselijke en gevaarlijke omstandigheden: lange werkdagen, lage lonen en onzekere werkrelaties zijn eerder regel dan uitzondering. Mensenrechten en milieustandaarden worden vaak niet gerespecteerd. Ook werken er in deze sectoren veel kwetsbare groepen: migranten, jongeren en vrouwen.

Bindende regelgeving en verbeteringen in de praktijk

Samen met vakbonden en andere maatschappelijk organisaties, komt SOMO op voor de bescherming van de rechten van arbeiders, lokale gemeenschappen en mensen in de hele productieketen. We zetten ons in voor regelgeving en veranderingen die tot fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en duurzaamheid leiden, zoals juridisch bindende regelgeving voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In onze visie spelen werknemers een leidende rol bij het monitoren en verbeteren van arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Ook ondersteunen we (semi-) publieke instellingen bij het verduurzamen van hun aankopen en aanbestedingen, omdat zij als grootverbruiker een aanzienlijke invloed op productieketens hebben.

lees meer
Updates in dit dossier