Vorige week onthulde ‘Luxembourg Leaks’ de geheime deals waardoor multinationals op massale schaal belastingen kunnen ontwijken. Nu vergelijkt Eurodad in haar nieuwe onderzoek de praktijken van vijftien EU-landen als het gaat om maatregelen die belastingontwijking moeten aanpakken, en die financiële transparantie garanderen. Het rapport ‘Hidden profits’ concludeert dat de urgente problemen nog steeds niet worden aangepakt, waardoor ontwikkelde én ontwikkelingslanden miljarden euro’s per jaar mislopen.

Indra Römgens, die namens SOMO onderzoek deed voor dit rapport: “We hebben gekeken of de EU-regeringen hun beloftes naleven om belastingontwijking en gebrek aan financiële transparantie te bestrijden, en het resultaat is teleurstellend. De vooruitgang is zeer traag en sommige landen lijken zelfs achteruit te gaan. Terwijl de politieke leiders er niet in slagen om ons belastingstelsel te repareren, ontwijken multinationale ondernemingen belastingen in Europa en ook in de armste landen, waar de inkomsten uit vennootschapsbelasting hard nodig zijn. Dankzij ons falende Europese beleid, kunnen belastingontwijkers zich nog steeds verstoppen.”

publication cover - Hidden profits

Hidden profits

The EU's role in supporting an unjust tax system 2014
Uit de vergelijking tussen de vijftien Europese landen komt het volgende naar voren:
  • Frankrijk is momenteel het sterkste land als het gaat over transparantie en rapportageregels voor multinationale ondernemingen, en heeft de onderwerpen voortvarend opgepakt. Maar recente ontwikkelingen wijzen erop dat de Franse overheid een deel van de maatregelen weer terug wil draaien, omdat de herziening van de belastingverdragen leidt tot lagere inkomsten voor de staat.
  • Duitsland, Luxemburg, Nederland, Spanje en Zweden presteren allemaal slecht als het gaat om transparantie: er is een gebrek aan informatievoorziening over eigendomsstructuren op nationaal niveau, en ze verzetten zich tegen de EU-initiatieven om de transparantie hierover te bevorderen. Anonimiteit helpt bedrijven om belastingen te ontwijken en winsten te verschuiven.
  • Spanje heeft de grootste verlaging van belastingtarieven uitonderhandeld via de belastingverdragen met ontwikkelingslanden, die deze inkomsten vervolgens verliezen.

Beneficial ownership

De EU onderhandelt momenteel intensief over de vraag of ze een einde moeten maken aan anonieme bedrijfsstructuren door de oprichting van een register van de eigenaren van bedrijven en trusts.

“Dit is een cruciaal moment voor financiële transparantie. We weten zeker dat wankele, anonieme brievenbusmaatschappijen en trusts worden misbruikt om belastingen te ontwijken en om geld wit te wassen. De EU-regeringen hebben een unieke kans om een einde te maken aan deze praktijken door de oprichting van een openbaar register van de eigenaren van bedrijven en trusts. Echter, uit ons rapport blijkt dat veel EU-regeringen nog steeds aarzelen om de maatregel – die ze hun burgers hebben beloofd – te nemen en zo de de financiële transparantie te scheppen die nodig is”, aldus Indra Römgens.

Meer informatie

De informatie in het rapport is afkomstig van vijftien Europese organisaties, en werd gecoördineerd door Eurodad.

Download het rapport Hidden Profits.

In een kort filmpje van Eurodad bespreken gemaskerde CEO’s de gevolgen van het EU-initiatief om een einde te maken aan anonieme bedrijfsstructuren door de oprichting van een register van de eigenaren van bedrijven en trusts.

Lees hier de gastblog van Indra Römgens op Follow the money.