Direct naar inhoud

Grondstoffen windmolens moeten duurzamer

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Geschreven door:
Geschreven door: Gisela ten Kate
Geschreven door: Vincent Kiezebrink
Geschreven door: Joseph Wilde-Ramsing
Gepubliceerd op:

De winning van grondstoffen voor windmolens (zoals koper en ijzer) gaat vaak gepaard met milieuschade en mensenrechtenschendingen in winningslanden. SOMO onderzocht voor ActionAid Nederland(opens in new window) waar de grondstoffen voor windturbines vandaan komen.

Human rights in wind turbine supply chains

Onder de productielanden van de grondstoffen bevinden zich veel lage- en middeninkomenslanden, zoals Zambia, Congo, China en Zuid-Afrika. Gebrekkige regelgeving en toezicht in deze landen, zorgen ervoor dat standaarden om mens en milieu te beschermen vaak niet gerespecteerd worden. Zo heeft de lokale bevolking in Zambia te lijden onder de watervervuiling van de koperwinning en zijn er vele gevallen bekend van kinderarbeid bij de kobaltwinning in de Democratische Republiek Congo.

Maria van der Heide, beleidsadviseur grondstoffen bij ActionAid: “Wij vinden het enorm belangrijk dat klimaatverandering wordt aangepakt en de stap naar een duurzame energievoorziening wordt gezet. Echt duurzaam wordt de transitie pas als er ook gekeken wordt naar mensenrechten in de keten van de grondstoffen die gebruikt worden”.

Om de transitie volledig duurzaam te maken moeten de grondstoffen in groene technologieën eerlijk worden gewonnen- in lijn met internationale mensenrechten standaarden. De overheid neemt mensenrechten niet mee in het uitgeven van vergunningen. De komende maanden wordt onderhandeld over een nieuw Klimaat- en energieakkoord, hierin moet ook aandacht zijn voor de eerlijke kant van de zaak.

In 2030 zal de Nederlandse productie van windenergie op zee vertienvoudigd zijn. De overheid heeft een sterke regierol in de ontwikkeling van windparken op zee door het verlenen van vergunningen en eventuele subsidies.

Maria van der Heide: “Door het opnemen van mensenrechten in tenderprocedures kan de overheid een positieve invloed hebben door bedrijven te stimuleren om eerlijk gewonnen mineralen te gebruiken en druk uit te oefenen op de mijnbouwindustrie”.

Meer informatie nodig?

Partners

Geplaatst in categorie:
Nieuws
Geschreven door:
Geschreven door: Gisela ten Kate
Geschreven door: Vincent Kiezebrink
Geschreven door: Joseph Wilde-Ramsing
Gepubliceerd op:

Related news

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuw onderzoek naar de macht van bedrijven.